Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


314. Tor Bonnier

Liljeholmen 29/1 XVII

Kära Tor, ber att till ett blivande Bonniers-arkiv få överlämna närslutna 80-åra apropos.[1] Att döma av titulaturen tycks Din företrädares smak havt vissa överensstämmelser med Din egen. Eller hur?

Adressaten, lagman Pang [?], var, om jag inte missminner mig, gift med min mormors moster f. Benet [?] ō en gubbe som gjorde skäl för namnet. Jag fann notisen för åtskilliga år sedan bland andra papper i en lår som var till 3/4 fylld med mask ō maskmjöl.

Hej!

Din

HjB.

Handskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.

Skrivet på papper med sorgkant.[2]


[1] Vad som avses med detta är oklart.

[2] Svärfadern August Lindberg hade avlidit den 18 november 1916.

Personer:

Bonnier, Tor (348)
Lindberg, August (63)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA