Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


321. Tor Bonnier

Segelholmen den 11/8 XVII

Kära Tor, jag sänder härmed första delen av övers.[1] Då vi i våras talade om den här saken, var Du nog vänlig säga, att jag skulle få lyfta betalningen, så snart manus inlevererats. Står Du fast härvid, skulle en remissa inom snar framtid – hälst före den 25 d. – onekligen fördrägliga en ställning, som trots rikt givande fiske, börjar bli allt brydsammare.

Vi hade i går, fredag, skarpa funderingar på att våldgästa Djupvik,[2] men en viss själslig undernäring med ty åtföljande moraliskt perniciös anemi[3] har gjort oss mindre offensivdugliga. Hären skall naturligtvis reorganiseras, men vi veta ännu icke om det är Stina eller jag som är Segelholmens Kerenskij.[4]

Din

HjB.

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Det gäller Bergmans översättning av första delen av Tusen och en natt utifrån resenären och orientalisten Richard Francis Burtons (1821–1890) engelska översättning. Jämförelser skulle göras med tyska och franska översättningar. Bergman berättar i brev till modern och den äldre systern Ester von Friesendorff den 21/6 1917: ”Det är en rätt knegig översättning (från engelskan, varmed jag skall jämföra en tysk och en fransk text) och jag hinner med 8 à 9 timmars arbetsdag vanligen ej mer än 11 à 12 boksidor om dagen, huvudsakligast beroende därpå att texten är fullständigt späckad med verser, som ju alltid äro vida svårare att översätta. Allrahälst som varje vers om än aldrig så lång endast får ha ett rim, så att jag kan få sitta och speja efter en åtta nio rim på samma ord – ansträngande i sommarhettan. Inkomsten blir en tjugu à tjugufem kronor om dagen, och det får jag ju vara nöjd med och är det också. Huruvida förlaget kommer att stå fast vid att utgiva hela Tusen och en Natt – tolv volymer om 400 täta sidor vardera! – är väl osäkert.” Bergman var annars glad för översättningsarbetet och räknade optimistiskt med att hinna med fyra volymer om året, vilket skulle ge honom ”en inkomst på 3200 kr.” årligen.

[2] Familjen Tor Bonniers sommarvilla på Dalarö.

[3] perniciös anemi, perniciosus, lat., skadlig, farlig; anaemia, nylat., blodbrist; en i Sverige rel. vanlig form av blodbrist. Åkomman anses bero på en speciell brist på B12-vitamin.

[4] Alexander Kerenskij (1881–1970), rysk regeringschef för en liberal, borgerlig regering under tiden den 20/3 – 8/11 1917, alltså den oroliga perioden strax före ryska oktoberrevolutionen. Kerenskij arbetade bland annat med att aktivera den krigströtta ryska hären för fortsatta insatser i Första världskriget.

Personer:

Bergman, Fredrique (54)
Bonnier, Tor (348)
Burton, Richard Francis (5)
Friesendorff, Ester von, Tova (11)
Kerenskij, Alexander (1)

Verk:

Tusen och en natt, översättning (8)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA