Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


323. Marie Mizi Franzos

Dalarö den 25/9 XVII

Bästa Fröken Franzos!

Hjärtligt tack för brev, som jag snart skall utförligare besvara. Vill nu endast säga, att vi enligt min åsikt ej ha någon skyldighet att vända oss till R & L[1] med Holger Brates opus. Hälst som jag håller styvt på min anonymitet. Hoppas att Ni ordentligt fått Familjen,[2] som sändes för en vecka sedan från Örebro? Vi komma antagligen att stanna i skärgården över vintern. Stina står midt upp i syltgrytorna och ber hälsa Er!

Med de hjärtligaste hälsningar,

Eder tillgivne

Hjalmar Bergman

Maskinskrivet brevkort.[3] Originalet finns i Österreichische Nationalbibliothek.


[1] Det tyska förlaget Rütten & Loening i Frankfurt am Main, som tidigare gett ut översättningar av två av Bergmans romaner– Hans Nåds testamente/Das Testament Sr. Gnaden och Amourer/Amouren. Brevet gällde Mizi Franzos översättning av äventyrsromanen Falska papper, som Bergman gett ut under pseudonymen Holger Brate. Franzos översättning publicerades till sist 1918 på Georg Müllers förlag i München under titeln Falsche Papiere. Stockholmer Roman aus dem Jahre 1915.

[2] Manuskriptet till Mizi Franzos översättning av dramat Familjens renhet. Se brev 319 till Marie Franzos den 20/7 1917, not 1.

[3] Kortet har censurerats i Wien. Över adressen är stämplat ”Zensiert”.

Personer:

Brate, Holger (pseudonym) (5)
Franzos, Marie Mizi (66)

Verk:

Falska papper, roman (16)
Familjens renhet, drama (27)
Hans Nåds testamente, roman (42)

Adressat:

Franzos, Marie Mizi (48)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA