Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


327. Tor Bonnier

DALARÖ den 13/11 XVII

Kära Tor, tack för pengarna! Jag återsänder härmed kvittot. I morse sände jag sista korr.[1] med båten. Jag ser, att boken blev digrare, än jag trodde. Emellertid har jag sökt följa Ditt råd och har väl strukit omkring tjugu boksidor eller något mer. Hänsyn till "konstruktionen" hindrade mig att stryka ytterligare.

Här börjar bli kallt nu, ett par grader i natt. Vilket ger mig en påminnelse om vedköp. Bäst att smälla till, innan Sjögren hissar priset ytterligare. Bleve därför synnerligen tacksam om Du – enl. vad Du i telf. antydde – ville sända mitt honorar, då bokens omfång blir slutgiltigt bestämdt.

Din

HjB

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Korrektur till romanen Mor i Sutre. Tor Bonnier hade föreslagit en viss nedskärning av delar av romanen. Se brev 326 till Tor Bonnier den 27/10 1917, not 1.

Personer:

Bonnier, Tor (348)

Verk:

Mor i Sutre, roman (11)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA