Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


332. Tor Bonnier

Djupvik 6/2 [1918]

Kära Tor, härhos inledningen.[1] Är det för mycket, för lite eller lagom? Själv tycker jag det kan vara lagom. Men – en annan sak! Jag har användt Burtons ”Terminal Essay”[2] + några uppgifter som jag sammanrafsade i våras, men jag har ju härute ingen möjlighet att konstatera huruvida detta överensstämmer med den s.k. vetenskapens sista resultat. Ergo kan någon herr docens stiga fram ō  slå mig stackars skärkarl på fingrarna. Vad sägs om det?

Din

HjB.

Handskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] ”Alf Laylah oua Laylah”, inledningsessä till Bergmans översättning av Tusen och en natt, del 1,1918.

[2] Bergman använde sig av resenären och orientalisten Richard Francis Burtons (1821–1890) engelska översättning, som i sin första fullständiga upplaga utkom i 16 volymer under tidsperioden 1885–1888. Jämförelser skulle göras med tyska och franska upplagor. Bergmans översättning i andra led rönte en synnerligen negativ kritik av Karl Vilhelm Zetterstéen (1866–1953), professor i orientaliska och semitiska språk, vars anmälan var införd i Aftonbladet den 14/7 1918. Bergmans svar (undertecknat den 18/7) jämte en replik av Zetterstéen infördes i samma tidning den 28/7 1918. Se brev 341 till Karl Otto Bonnier den 26/7 1918, not 1.

Personer:

Bonnier, Karl Otto (87)
Bonnier, Tor (348)
Burton, Richard Francis (5)
Zetterstéen, Vilhelm (2)

Verk:

Tusen och en natt, översättning (8)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA