Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


335. Tor Bonnier

Djupvik den 17/3 XVIII

Tusen tack, kära Tor för pängarna![1] Någon kvittoblankett medföljde ej, varför jag här sänder kvitto av egen komposition. Duger det ej, så får ni väl skicka mig ett annat. Antagligen komma vi snart in till stan, då jag är i starkt behov av en hårskärare och vi båda i ännu starkare behov av – hélas!! – en tandflikare. Men det är väl djävligare än vanligt i detta Satans sovgemak? Vad säger man nu om tyskarna på Åland?[2] Sitta de och titta på, hur vi sälja våra skepp? Våra urfäder lär ju i nödens stund ha bränt sina skepp. Alltså ha vi inte vansläktats endast utvecklats. Emellertid kan det ju vara intressant att betrakta[3] på nära håll, kanske är det därför tyskarna trivas så bra på Åland.

Själv har jag gripits av en högst oförnuftig och följaktligen intensiv längtan att få skubba i väg någon vart. Och redan har jag delvis realiserat mina reseplaner. Vackra kvällar stänger jag mig inne – eller ute – på loggian, omger mig med gamla Baedeckrar och Meyrar[4] lägger mig på bänken, muggar opiumkakor och reser. Förvånande, hur långt man kan komma med enkla medel. Och morgonen därpå känner jag mig, som om jag tillbragt natten på tåget. Illusoriskt. Hej!

Din

HjB.

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Arvode för översättningen av Tusen och en natt. Se brev 332 och 334 till Tor Bonnier den 6/2 1918 resp. den 11/3 1918.

[2] Se brev 334 till Tor Bonnier den 11/3 1918, not 2. Tyskarna hade sänt en flottenhet till Åland för att markera att ön uppfattades tillhöra deras intressesfär.

[3] att betrakta är tillfogat för hand ovanför raden.

[4] Kända tidstypiska reseguider. 

Personer:

Bonnier, Tor (348)

Verk:

Tusen och en natt, översättning (8)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA