Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


367. Tor Bonnier

LILJEHOLMEN den 2/5 XIX

Kära Tor,

då jag i slutet av förra året skulle planera en smula för detta års arbete, frågade jag Dig, när det för förlaget vore lämpligast att jag komme med Ferrero-översättningen.[1] Fick till svar i medio eller slutet av mars. Följaktligen rättade jag mig så mycket som möjligt härefter undanskjutande en del saker, som jag nu har ett hunna[2] arbete att få färdiga. Gör härmed en hemställan till Albert Bonnier, huruvida Ni i betraktande av ovan anförda omständigheter och i trots av att översättningen för närvarande ej kan tryckas redan nu skulle vilja utbetala återstoden av mitt honorar (500 kr redan utkvitterade)? Beräkningen vållar kanske svårigheter men med ledning av Italienska originalet (vars trycktäthet ligger till grund för kontraktets bestämmelser) kunde man väl få summan på ett ungefär. Skulle jag erhålla för mycket, kan ju överskottet endera av mig återbetalas eller påföras mig som förskott på del II.

Går Ni icke in härpå, ber jag Dig telefonledes underrätta mig. Går Ni in på det, vore det bra, om Du ville sända mig pengar och kvitto-blankett per post. Detta emedan jag den närmaste veckan måste hålla oavbruten kontorstid 10-8 för att om möjligt få färdig den satans Kolthoff-filmen,[3] som skall ligga på Dinesens[4] skrivbord i Kjöpenhamn senast den tionde dennes. Tacksam för svar.

Din tillgivne

Hjalmar Bergman.

[Handskrivet tillägg:] Har Du hört något från Gyldendalske?[5]

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Se brev 359 till Tor Bonnier den 29/1 1919, not 1.

[2] hunna, sannolikt en förvrängning av det dial. ordet hundans/hunnans, ett förstärkningsord, ung. satans.

[3] Bergman hade av Skandinaviska Filmcentralen kontrakterats för att bearbeta stoffet i sin novell ”Friarna på Rockesnäs”, enligt almanackan skriven den 6–7 maj 1917, till stumfilm. Han dramatiserade enligt almanackan novellen för teatern under tiden den 22/1–22/2 1918. Stoffet bearbetades en tredje gång under tiden den 2–7/5 1919 till filmmanuskript. Filmen som fick namnet Fru Mariannes friare spelades in i Danmark 1920. Från början var det planerat att skådespelerskan Signe Kolthoff (1881–1961) skulle spela huvudrollen. Astri Torssell (1879–1951) kom dock att överta den. Bergman erbjöds 1919 av detta filmbolag att fungera som konsult för en planerad filmatisering av Selma Lagerlöfs roman Gösta Berlings saga – ett projekt som dock aldrig blev av.

[4] Regissör Robert Dinesen (1874–1972) var anställd vid det danska bolaget Palladiumfilm. Han var tilltänkt som regissör för ”Hans Nåds-filmen” men kom att ersättas av Gunnar Klintberg (1870–1936).

[5] Gyldendals förlag i Köpenhamn. Vad som avses är oklart.

Personer:

Bonnier, Tor (348)
Dinesen, Robert (1)
Klintberg, Gunnar (10)
Kolthoff, Signe (2)
Lagerlöf, Selma (18)
Torssell, Astri (1)

Verk:

Friarna på Rockesnäs, novell (4)
Fru Mariannes friare, film (3)
Hans Nåds testamente, film (7)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA