Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


372. Tor Bonnier

Segelholmen den 30/8 XIX

Tack kära Tor, för den goda underrättelsen![1] Anbudet accepteras naturligtvis med glädje! Jag sänder de båda fotos, på vilka hans nåd förekommer. Det med gubben i sängen kunde ju, fullständigadt med Wickbergs bild kanske, vara nog så lustigt. Olyckligtvis stämmer brickan illa överens med texten. Trappbilden är ju förrästen inte olämplig den heller.

Bråkar biblioteket vidare om boken, så säg att de ska få den, så snart jag kommer till stan. Jag gjorde en extra sta-resa för deras skull den 5 dennes, och då kunde de ju lämpligen ha återfordrat den.

Tack för sist! Här är jäkla surt och sumpigt!

Din

HjB

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Tor Bonnier hade i brev den 27/8 1919 meddelat att förlaget skulle göra ett nytryck i en billighetsserie av Hans Nåds testamente med anledning av den aktuella filmatiseringen av denna roman. Se brev 366 till Per Lindberg den 8/4 1919, not 4. Boken trycktes i 20 000 exemplar och Bergman erhöll 1 000 kronor i arvode. Förlaget ville ha en aktuell filmbild till omslaget och Bergman hade fått några stillbilder från inspelningen.

Personer:

Bonnier, Tor (348)
Lindberg, Per (80)

Verk:

Hans Nåds testamente, roman (42)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA