Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


38. Karl Otto Bonnier

Örebro den 4/2 1905

H.Herr K.O. Bonnier

Stockholm.

Jag har haft äran mottaga Eder skrifvelse af gårdagen jämte det häftade exemplaret ”Maria”. Det omslag, jag tycker bäst om, medföljer; papperets färg, tror jag, är bra som det är; däremot vore jag – ifall det icke möter något hinder från Er sida – synnerligen tacksam att få mitt namn – Jesu Moder – Drama – tryckt i rödt, MARIA i svart. [1] Jag är nämligen rädd, att enbart svart tryck på det hvita papperet kommer att få något sorgkortsaktigt öfver sig. Men jag känner ju icke de tekniska svårigheter, som möjligen kunna förhindra en dylik tryckning eller göra den alltför obekväm.

Annonseringen på omslagets baksida har jag naturligtvis ingenting emot.

Härmed bifogas i p.r.växel likvid enligt Eder räkning af den 3/2.[2]

Vördsammast

Hjalmar Bergman

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Gäller bokomslaget till debutdramat Maria, Jesu moder. Förlaget följde Bergmans förslag till fördelning av röd och svart färg på omslaget till originalupplagan.

[2] Fadern, Claes Bergman, stod för tryckkostnaderna. Se brev 34 till Karl Otto Bonnier den 17/12 1904.

Personer:

Bergman, Claes (45)
Bonnier, Karl Otto (87)

Verk:

Maria, Jesu moder, drama (28)

Adressat:

Bonnier, Karl Otto (34)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA