Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


389. Tor Bonnier

[Liljeholmen] 3/3 [1920]

Kära Tor, Stina ō jag bringa Dig och Din älskvärda hustru vårt djupt kända tack för gård[agens] upplevelser allt från den läckra kalven, den goda köttfersen, de om Roms yppigaste förfall påminnande päronen till den mera om Stockholmskt förfall erinrande, Ditt [oläsl.] betänkande skorstenen![1]

Dessutom det it. brevet ō kuvert till svar.[2]

Din

HjB.

Handskrivet korrespondenskort. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Brevet är på flera punkter svårtytt.

[2] Se brev 370 till Tor Bonnier den 4/8 1919, not 1.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Bonnier, Greta (77)
Bonnier, Tor (348)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA