Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


398. Bonniers Förlag

Roma 5[1 1921][1]

te prie envoyer quattre mille cinqcent couronnes en dollars florence poste restante[2]

bergmann

Telegram. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Telegrammet är adresserat till foe bonnier mastersamuel 19 stockholm svzia.

[2] fr., Jag ber dig sända 4500 kronor i dollar poste restante Florens. Utbetalning skedde enligt förlagets påskrift på telegrammet på Tor Bonniers anmodan den 10/1 1921.

Adressat:

Bonniers Förlag, (19)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA