Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


405. Anders Österling

Firenze den 28/2 XXI

Käre Anders! En fiascone[1] av vårt allra bästa stäld åtsido under Herrskapets insegel.

Välkomna!

Marchesen[2] har visserligen efter sin sista spelnatt gått ō  sålt vårt palats  fräckt!  men vi stanna (åtminstone till den 25 april)  ty rättfärdigheten hyreslagen, Giolitti[3] och contessa Carri?-Braga[4] (vilket vill säga mest) är på vår sida.

Vi stanna. Välkomna!

Och här ska Ni få se på skoj!

Pansarbilar kila i alla gator[,] trupper stå i alla gathörn, trupper tåga av ō  an, av ō  an, slå på trumma, spela vackert. [5]

Och då ō  då skallra våra marchesliga Torrigianiska[6] fönsterrutor under trycket av gevärssalvor.

Stor revolution!!

Fast mycke, mycke lindrig.

Just lagom att titta på.

Välkomna!

Din

Hjalmar Bergman

Handskrivet brev. Originalet finns i Svenska Akademiens arkiv.


[1] ital., flaska

[2] marchese  ital., markis. Här avses tydligen ägaren till det palats där Bergmans hyrt in sig.

[3] Giovanni Giolitti (1842–1928) var vid den här tiden italiensk premiärminister för femte och sista gången.

[4] contessa ital., grevinna

[5] Det pågick politiska oroligheter i Florens vid denna tid. Se brev 393 till Tor Bonnier den 16/12 1920 och brev 412 till Algot Ruhe den 23/3 1921. Stina Bergman berättar i ett brev till sin mor den 29/1 1921: ”Förresten är här half revolution i stan, och det glunkas om att inbördeskriget snart står för dörren. Människorna äro galna  galna. I en av socialisttidningarna stod en liten men oförskämd notis häromdagen. Som svar på det satte fascisterna (de vita) eld på tidningens hus. Som svar på det proklamerades storstrejk dagen därpå, och Florens låg stängd och mörk, inget bröd, inga butiker öppna, restauranter och kaféer stängda, inget elektriskt ljus eller gas, och hela staden full med militärer till häst och till fots som under en veritabel belägring. På flera av torgen blev det skottväxling och på Domeplatsen skjöts med kulsprutor, många sårade och visst 4 döda, alltså revolution kort och godt. Dagen därpå upphörde strejken och nu är allt sig likt igen, men starka militärposter på gator och torg visa att allt inte står rätt till.”

[6] Familjen Bergman bodde vid Lungarno Torrigiani vid denna tid.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Bonnier, Tor (348)
Giolitti, Giovanni (2)
Lindberg, Augusta (97)
Ruhe, Algot (43)
Österling, Anders (48)

Adressat:

Österling, Anders (16)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA