Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


421. Tor Bonnier

berlin 22[5 1921][1]

allt klaet tack resa morgon[2]

hjalmar

Telegram. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Telegrammet är adresserat till tor bonnier maestersamuelsgatan 19 stockholm.

[2] Datum tillskrivet av förlaget.

Personer:

Bonnier, Tor (348)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA