Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


428. Tor Bonnier

Segelholmen den 8/9 XXI

Kära Tor! Om jag inte missminner mig, kommo vi i våras efter en halvtimmas aritmetisk ekvilibristik till det resultat, att jag skulle ha en 750 á 800 kr. kvar av honoraret för Bergslagskomedierna.[1] Var det inte så? Och tror Du att Ni skulle vilja sända mig dem nu?

Tack ska Du ha för motboks-hjälpen! Förutom den moraliska inteckning i min motbok, Du därigenom förvärvade, bör jag ha blivit Dig skyldig ett betydande pänningebelopp. Vill Du vara snäll och säga mig hur stort.

Sistnämda affär hade jag hoppats få klara i söndags, då herrskapet Bonniers jämte ett obestämdt antal Bunsöiter voro hitbjudna. Stina hade en ej oäven middag för tio personer ståendes i tio timmar.[2] Sen åt vi upp den själva. Tur att vi inte fingo slag.

Din

HjB

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Bonniers hade 1920 tryckt en andra upplaga av två delar av Komedier i Bergslagen; Två släkter och Knutsmässo marknad. Se brev 407 till Tor Bonnier den 4/3 1921, not 2.

[2] Den 10/9 1921 skriver Tor Bonnier ursäktande: ”Det var ju en förskräcklig olycka det där med middagen. Om någon invitation hade jag och så vitt jag vet icke heller Greta, någon aning.”

Personer:

Bergman, Stina (287)
Bonnier, Greta (77)
Bonnier, Tor (348)

Verk:

Knutsmässo marknad/Komedier i Bergslagen III, roman (18)
Två släkter/Komedier i Bergslagen I, roman (12)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA