Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


436. Victor Sjöström

Skodsborg den 21/11 XXI

Jaha, kära du, idag sänder jag dig ett manus.[1] Du tycker kanske, att jag det kunde ha gjort för fjorton dar sen. Men det är inte så alldeles lätt det här jobbet, ska jag säga dig. Jag har tumlat med åtskilliga projekt och det tar tid, ty vanligen måste man arbeta sig ganska djupt in i dem, innan man upptäcker, att de äga en eller annan egenskap, som säger nej till duken. Än nödgas man konstatera, att handlingen ej ter sig naturlig i modern miljö; än blir den för stor, kräver folk och folkscener; än liksom bleknar den bort för ögat och ”duken” slocknar; än börjar den jäkeln prata, d.v.s. ropa på alltför skrymmande text; än säger den resolut ifrån, att den vill bäras av bönder och ej av andra. Än åter och kanske oftast dunkar sig den arme författaren för pannan i ett dystert uppvaknande och säger till sig själv: Jaha, det här intresserar dig och skulle kanske också intressera Victor – men publiken? Ja, den ja!

Så sitter man fast.

Motivet, som jag nu framlägger för dig i novell eller novell-skizz, har jag dock burit på längst. Att det kan bli upprinnelsen till en film, tror jag nog – förutsatt att det uppfyller tvenne villkor. Det första och främsta att det väcker ditt intresse i lika hög grad som mitt; det andra – att det icke stjälps av oövervinliga tekniska svårigheter. Det är alltså det, du får se och jag höra. Stina tycker, att jag har ”skrivit ut” motivet för knappt. Men det har jag verkligen gjort med flit. Jag vill inte lägga novellistiska snaror varken för dig eller för mig. Om den gör verkan som den nu är skriven så gör den säkerligen betydligt starkare verkan sedd. Och det är en ”tyst” film, enligt min mening heltyst men i varje fall mycket lite pratsam.

Emellertid, du tar väl och tittar på novellen, så snart ditt myckna andra jobb ger dig en lugn afton. Finner du den apriori[2] omöjlig och ointressant, så telegraferar du kort och godt: duger inte. Finner du den i huvudsak bra och sådan att du med godt hopp och godt samvete skulle vilja syssla med den, så kunde du kanske rent av ringa upp mig. (Skodsborg 12) Ty jag tror nog att jag skulle vilja tala med dig ett slag innan jag eventuelt lägger tassen till film-manuset. Vi kunde alltså stämma möte och det bör kanske hälst äga rum i Stockholm. Jag blir ju under den närmaste tiden sysslolös under det att du väl har dina underhandlingar att sköta. Och vill du din baddare ändtligen komma till Köpenhamn för att svira,[3] så blir det anledning nog när du, sur och tvär, skall kallfatra ett slutligt manuskript. Jaha, nu vet du, vad du har att rätta dig efter och så låter du mig veta, vad jag har att rätta mig efter. Icke sant?

Tack ska du ha för brev och telegram! Du stod inte på piren utan du låg i ett skönt badkar och tänkte: Ha, ha, vad jag har det bra och ha, ha vad han ska bli sjuk på sjön! Det gjorde och tänkte du, under det att jag stormstark och käck kämpade med de rasande elementen – i matsalen. Ja, kors vad den tiden går! Det är nu snart fyra veckor sen dess. Och i nära tre veckor ha vi bott i den här hålan. Vet du, hur många gånger vi varit i Köpenhamn? Säger och skriver 2. Vi är enkelt folk, vi sitta hemma och svira inte. Jag tar mina fyra nubbar och fem groggar – eljes inte en droppe sprit. Två teaterföreställningar ha vi sett, den ena mer ledsam än den andra.[4] Fy för den lede såna teatrar de ha i den där byen. Jag vill inte dit, fast jag borde. Om inte annat borde jag tacka Feddersen[5] för sist och ge honom en halv cigarrettask, som jag på ett otillbörligt sätt tillägnat mig i hans bostad. Men jag har inte kommit mig för, jag har havt annat i skallen. Och förrästen har jag varit så dyster som en gris vid Lusse eller en gås vid Mårten.

Och hur kan ni ha det? Det var ju synd att din och ungarn[a]s Dala-färd kröp i säcken. Novembervädret söder om Dalarna och norr om alperna, det är bestämdt det som skapat den förste drinkaren. Hu, hu. Ediths[6] premiär? Här finns inga svenska tidningar. Men när de äro lea på scen, brukar de vara snälla i salongen – vi hoppas på det!

Nej, nu ska jag inte sladdra mer idag. Sov godt, min gubbe lille, men inte när du läser novellen! Är du snäll. Och giv mig ett ord så snart du kan. Frukta ej att krossa mitt hjärta – det är härdadt ända till förhärdelse. Som väl de flesta författarehjärtan i detta kulna och karga land. Frukta ej heller att jag ska skicka dig en räkning i denna stilen: An. 12 st. kasserade noveller – – – För det tänker jag inte göra. Utan kläm till du. Hövligt men bestämt, sa gumman, knäppte loppan.

Och må godt förrästen!

Din

HjB

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Kungliga biblioteket.


[1] Första utkastet till den kommande filmen Eld ombord. Se brev 432 till Victor Sjöström den 19/10 1921, not 8. Almanackans knapphändiga notiser vittnar om att Bergman denna gång arbetade under stort inre motstånd.

[2] apriori, lat., a priori, på förhand, ställningstagande utan föregående granskning eller närmare undersökning.

[3] för att svira, infogat för hand direkt i texten.

[4] I brev till modern, Fredrique Bergman, den 18/11 1921 berättar Bergman: ”Teaterbesöken ha hittills inskränkt sig till tvenne: Betty-Nansen-teatret med sagda primadonna i en gammal pjes av gumman Amalia Schram [Amalie Skram] samt Dagmar-teatret med Bodil Ipsen i ett modernt mischmasch ’Femina’. Jag kan just inte säga att vare sig den ena eller den andra föreställningen beredde mig vidare glädje i trots av att båda de bemälta damerna utan tvivel i hög grad ’kunna sin sak’.”

[5] Valdemar Feddersen, kamrer vid Folketeatret i Köpenhamn, god vän till Sjöström som senare kom att ta hand om Bergman under hans Köpenhamnsvistelser på 20-talet.

[6] Sjöströms hustru, skådespelerskan Edith Erastoff, medverkade vid denna tid i den tyska komedien Kungens dansös Se brev 435 till Tor Bonnier den 12/11 1921, not 7.

Personer:

Bergman, Fredrique (54)
Bergman, Stina (287)
Bonnier, Tor (348)
Erastoff, Edith (47)
Feddersen, Valdemar (24)
Ipsen, Bodil (4)
Sjöström, Victor (118)
Skram, Amalie (1)

Verk:

Eld ombord/Sjönovellen, film (25)

Adressat:

Sjöström, Victor (68)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA