Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


466. Tor Bonnier

Dalarö den 6/10 XXII

Herr Buffeljägare

Tor Bonnier

Stockholm

H.H! Genom att mot mig avfyra tvenne spirituella dum-dum-kulor[1] har Ni, herr Buffeljägare, träffat mig midt i hjärtat.

Eder

Hjalmar Bergman

Buffel

Handskrivet korrespondenskort. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Syftar sannolikt på Tor Bonniers kritik av en av berättelserna i Eros’ begravning, ”Hans Hinz och kvinnorna”, som han ansåg borde utgå. Detta framgår av en anteckning i Bergmans almanacka för den 2/10 1922. Bergman kände sig mindre övertygad om denna kritik och stannade vid en smärre omarbetning av berättelsen.

Personer:

Bonnier, Tor (348)

Verk:

Eros' begravning, roman (8)
Hans Hinz och kvinnorna, novell (2)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA