Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


475. Victor Sjöström

Skodsborg, villa Skodsborg den 18/11XXII

Kära du! Jag är icke en regissör, jag är en författare. När en regissör arbetar, har han många människor omkring sig. Ju flera han har, desto bättre arbetar han och desto malligare blir han. Ibland sätter sig första älskarinnan på hans knä och smeker hans kind, ibland kommer boven och bjuder honom en pris snus, ibland händer något annat. Han trivs med det: han har sådana vanor. En författare däremot sitter allena i sitt rum, klår sig i håret och funderar. Ibland kommer ett telegrambud och ringer på hans dörr – av misstag. Då tar han sin revolver och skjuter budet. Det är hans arbetsmetod och det är min. Därför skrev jag till dig: Nödgas slå mig ned i Skodsborg. Kom inte dit. OCH GIV INGEN LEVANDE VARELSE MIN ADRESS. När du läst brevet, telegraferade du: var lugn. Därpå ringde du upp Stiller.[1] Hör du Stiller, sa du, var det inte något, du ville säga Bergman? – Nej, svarar S., vi ha talt ut. Så synd! säger du. Bergman har slagit sig ned i Skodsborg och har det så ensamt. Det skulle pigga upp honom om du for dit ner på ett par dar. – Jag skulle gärna göra det för din skull, men du vet att jag måste spela in två filmer före jul.  Det vet jag, svarar du, men man ska inte alltid tänka bara på sig själv och sitt bolag. Bergman har det så ensamt i Skodsborg. Du kan gärna offra ett par dar på honom stackare. – Varpå Stiller telegraferar: Kommer tisdag – Ja, sådana äro ni: godhjärtade och intelligenta men utan spår av känsla och förstånd. Och en annan sak. HAR DU VERKLIGEN TID ATT SLINKA OMKRING EN HEL VECKA I DIN GAMLA LÅGHALTA BILKRAKE? Ett gammalt ordspråk säger: Arbete befordrar hälsa och välstånd. Har du aldrig tänkt på det? Själv drömde jag för någon tid sedan om att bestiga Mont Blanc och förvärva europeiskt rykte som vivör vid mondäna badorter. Nu sitter jag i Skodsborg vid min slitna skrivmaskin. Och jag tänker inte låta andra ta sig friheter som jag inte själv kan ta mig. Inte godvilligt, inte utan protest. Jag är en rättvis man. Jag begär förklaring rörande alltsamman i allmänhet och sjöfilmen[2] i synnerhet. Ingående och omgående.

Din

HjB

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Kungliga biblioteket.


[1] Filmregissören Mauritz Stiller (1883–1928).

[2] Åsyftar filmen Eld ombord, som hade premiär den 5/2 1923. Någon större publikframgång blev den inte, även om kritiken var tämligen positiv. Filmen blev Victor Sjöströms sista, innan han reste till USA för nya uppgifter vid Goldwyn Pictures i Hollywood. Beträffande filmens tillkomsthistoria se olika brev till Victor Sjöström under 1921–1922.

Personer:

Sjöström, Victor (118)
Stiller, Mauritz Moje (42)

Verk:

Eld ombord/Sjönovellen, film (25)

Adressat:

Sjöström, Victor (68)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA