Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


492. Tor Bonnier

[Taormina] 13/2 [1923]

Tack för brev! Väldigt hyggligt av Er alla tre att läsa komedien![1]

Honoraret för filmen[2] bleve jag tacksam om jag finge vid min hemkomst i maj ev. något förr. Hur är det med Era resplaner?

Hälsningar!

HjB

Handskrivet vykort. Originalet finns i Bonniers familjearkiv.

Kortet visar Etna i bakgrunden och har följande påtryckta text: Fotografia artistica. Taormina (Sicilia).


[1] Det torde röra sig om Vävaren i Bagdad, Vilka tre som läste är osäkert, kanske – förutom Tor Bonnier – hans hustru Greta och hans far Karl Otto Bonnier. Se brev 487 till Tor Bonnier den 23/1 1923, not 4.

[2] Sannolikt Norrtullsligan. Se brev 481 och 487 till Tor Bonnier den 27/12 1922, not 2, resp. den 23/1 1923, not 10.

Personer:

Bonnier, Greta (77)
Bonnier, Karl Otto (87)
Bonnier, Tor (348)

Verk:

Norrtullsligan, film (16)
Vävaren i Bagdad, drama (19)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA