Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


504. Tor Bonnier

Firenze 15/5 XXIII

Tack ska Du ha för pengarna![1] Vederbörligt kvitto närslutes. Om 2-3 dar bryta vi upp ō hoppas vara på Segholmen den 1.

Dessförrinnan kommer jag väl[2] på förlaget ett slag ō pumpar dig rörande diverse. Gjorde i går visit hos Ferrero; gubben var i Milano men gumman gav mig hans i går utkomna bok: La Tragedia della Pace, da Versailles alla Ruhr.[3] Är det något för A.B.? (19 ark).

Lev väl och dygdigt.

Din

HjB

Handskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Delbetalning av honoraret för filmmanuskriptet ”Norrtullsligan”.

[2] Bläckplump täcker ett följande ord.

[3] Den italienska titeln på historikern och filosofen Guglielmo Ferreros (1871–1942) nyutkomna bok. (Tolkat till svenska: Fredstragedin – från Versailles till Ruhr).

Personer:

Bonnier, Tor (348)
Ferrero, Guglielmo (17)

Verk:

Norrtullsligan, film (16)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA