Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


519. Henning Berger

Södertörn 9/10 XXIII

Käre Henning Berger! Tack för att Ni önskar mig lycka – ehuruväl anledningen var tvivelaktigt lycklig.

Era böcker skall jag nog ha i minnet, när jag kommer till Amerika; många av dem har ju särdeles kraftiga ’handlingar’ och Er i så utomordentlig grad plastiska konst lockar en scenario-skribent.[1]

Huruvida någon av Edra amerikanska saker[2] kan filmas här törs jag inte på rak arm uttala mig om. Troligen äro de väl alltför fylda av amerikansk luft, kräva kanske också större kostnader än vad svenska filmen kan bära.

När kommer Ni till Köpenhamn? Jag kommer dit omkring den 20-25 dennes. Då kunde vi ju få prata lite om dessa ting och andra?

Er tillgivne

Hjalmar Bergman

Finns något av Era mer ”filmatiska” saker på engelska,[3] så skulle det givetvis bli lättare för mig att föreslå det till inspelning.

Handskrivet brev. Originalet finns i Kungliga biblioteket.


[1] Bergman planerade vid denna tid sin resa till USA, där han tillsammans med Victor Sjöström skulle skriva filmmanuskript för Goldwyn Pictures i Los Angeles.

[2] Se brev 512 till Henning Berger den 4/9 1923, not 3. Berger hade tydligen gjort en förfrågan om möjligheten att få något av sina verk filmatiserat i Sverige, eftersom han visste att Bergman hade goda kontakter med den svenska filmbranschen.

[3] Bergman har nog här tänkt på Bergers senare äventyrs- och detektivromaner, t.ex. Gulaschbaronen från 1916 eller novellsamlingen Films från 1914.

Personer:

Berger, Henning (5)
Sjöström, Victor (118)

Adressat:

Berger, Henning (3)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA