Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


534. Bonniers Förlag

losangelescalifornia 9[1 1924][1]

utter in few days engstrom mars[2]

Telegram. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Ankomststämplat i Stockholm den 9/1 1924. Telegrammet är adresserat till banniers sthm.

[2] eng., utter om några få dagar engström i mars.

Bergman överarbetade filmmanuskriptet till filmen Kalle Utter i Kalifornien den 16–18 januari 1924. Detta utgick från två berättelser av August Blanche, ”Kalle Utter” resp. ”Den finske baronen”, tryckta 1863 resp. 1865. Under sommaren 1924 spelades filmen in. Se brev 527 till Tor Bonnier den 8/11 1923, not 1. Ytterligare ett filmmanuskript, baserat på olika berättelser av Albert Engström, planerades alltså vara klart i mars månad. En synopsis skrevs enligt almanackan den 29–30 januari 1924 och sändes till förlaget dagen därpå. Någon film kom aldrig till stånd.

Personer:

Blanche, August (5)
Bonnier, Tor (348)
Engström, Albert (7)

Verk:

Albert Engström-filmen, filmförslag (8)
Kalle Utter/Blanche-filmen, film (12)

Adressat:

Bonniers Förlag, (19)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA