Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


535. Herman Rasch

santimonicacalifornia 14[1 1924][1]

sent first part of scenario brunius 2 january[2] = bergman

Telegram. Originalet finns i Stockholms universitetsbibliotek.


[1] Ankomststämplat i Stockholm den 15/1 1924. Telegrammet är adresserat till rasch floragatan 4 sthm.

[2] eng., sänt första delen av scenario brunius 2 januari.

Herman Rasch låg över Bergman med telegram, ivrig att påbörja inspelningarna av de scener i Karl XII-filmen som skulle tilldra sig i vinterlandskap. Bergman kunde lugna honom med att det första avsnittet av fem redan var avsänt till regissören John W. Brunius (1884–1937). Se brev 528 till Herman Rasch den 21/11 1923, not 3.

Personer:

Brunius, John W. (25)
Rasch, Herman (38)

Verk:

Karl XII, del 1, film (32)

Adressat:

Rasch, Herman (24)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA