Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


538. Bonniers Förlag

santamonicacalifornia 27[1 1924][1]

please wire which engstrom novel you desire as story[2]

Telegram. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Ankomststämplat i Stockholm den 28/1 1924. Telegrammet är adresserat till bonniers sthm.

[2] eng., var vänlig och telegrafera vilken engström berättelse ni vill ha som intrig.

Bergman frågar vilka berättelser av Albert Engström det planerade filmmanuskriptet skall utgå från. Detta sedan Bonniers i ett telegram den 22/1 1924 stött på angående den planerade Engström-filmen. Se brev 534, telegram, till förlaget den 9/1 1924.

Personer:

Engström, Albert (7)

Verk:

Albert Engström-filmen, filmförslag (8)

Adressat:

Bonniers Förlag, (19)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA