Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


545. Herman Rasch

Santa Monica Calif.

 27/2 XXIV

Ingeniören

Herr HERMAN RASCH

Stockholm.

Samtidigt härmed sänder jag Eder under rek. del 2&3[1] av Karl XII-scenario. Jag nödgas för tillfället avbryta arbetet men hoppas kunna återupptaga det om några dar – sänder emellertid redan nu de båda delarna, om det möjligen kan betyda någon tidsvinst för inspelningen.

Med utmärkt högaktning

Eder

Hjalmar Bergman

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Stockholms universitetsbibliotek.

Brevet är skrivet på filmbolaget Goldwyn´s brevpapper med devisen ARS GRATIA ARTIS.[2]


[1]  Gäller Karl XII-filmen. För att tillfredsställa Herman Rasch sänder Bergman ytterligare två avsnitt av fem, som han hunnit utarbeta, vilket meddelas i telegram samma dag. Se brev 544 till Herman Rasch.

[2] lat., konsten för konstens egen skull.

Personer:

Rasch, Herman (38)

Verk:

Karl XII, del 1, film (32)

Adressat:

Rasch, Herman (24)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA