Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


55. Henrik Koppel

Firenze, via dei Serragli

162  16/1 06

H. Herr Direktör H. Koppel

Stockholm.

Med erkännande af Edert ärade af den 12/1 sänder jag härmed det ena kontraktet[1] vederbörligen undertecknadt.

Vördsammast

Hjalmar Bergman

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Centrum för Näringslivshistoria.


[1] Gäller kontraktet till Solivro. Se brev 48 och 54 till Henrik Koppel, december 1905, resp, den 7/1 1906.

Personer:

Koppel, Henrik (13)

Verk:

Solivro. Prins av Aeretanien, roman (39)

Adressat:

Koppel, Henrik (5)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA