Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


                                                                 552. Tor Bonnier

paris 12/4 1924[1]

trouvant cette idee porthume bien bizarre vous conseille vous adresser a keilmuller[2] si tu veux me parler je peux venir copenhague 22 avril repondez depeche[3]

Telegram. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Telegrammet är adresserat till tor bonniers stockholm. Det saknar angiven avsändare.

[2] Regissör Carlo Keil-Möller hade enligt brev från Tor Bonnier den 9/4 1924 erbjudit sig att göra vissa ändringar i Bergmans manuskript till Kalle Utter-filmen, som inspelningsteamet önskat få genomförda. Detta under förutsättning att Bergman inte själv ville eller – p.g.a. andra tidspressade åtaganden – kunde genomföra dem. Bergman blev tydligen ändå irriterad.

[3] Den franska texten kan uttydas: Eftersom jag finner denna efterhandsidé ganska bisarr råder jag dig att vända dig till Keil-Möller. Om du vill tala med mig kan jag komma till Köpenhamn den 22 april. Svara skyndsamt. Ordet porthume torde vara en felskrivning för posthume.

Personer:

Bonnier, Tor (348)
Keil-Möller, Carlo (1)

Verk:

Kalle Utter/Blanche-filmen, film (12)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA