Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


557. Herman Rasch

S.CLOUD Seine & Oise, Boulevard Versailles 48

 14/6 XXIV

Ingenieur

Herr HERMAN RASCH

Floragatan 4

Stockholm.

Bäste herr Rasch, det var verkligen mer än älskvärdt att så snabbt och så utförligt besvara mitt brev![1] Och att tillpåköpet illustrera Edert svar med en rik serie intressanta och vackra bilder.[2] (Löftet om en fullständig serie tar jag fasta på med den allra största tacksamhet!) Att döma av dessa bilder tycks ju inspelningen skötas briljant. Scenerna från Narva är storslagna! Tsar Peter tycks ha fått en utmärkt framställare.[3] Och om också G. Ekman[4] tör ha svårt att få fram kungens ”kantigheter”, äger han ju framför den först utsedde rollinnehavaren[5] förmonen av att vara en mycket skicklig och intelligent skådespelare. Fru Brunius (provbild?)[6] är strålande. Jag hoppas att hon tar rollen. Hälsa henne, att en så strålande Aurora inte har rätt att vägra vår hjälte sin glans! Även [till] de mindre rollerna tycks regissören[7] ha funnit lämpliga typer. Fru Lindberg[8] gör en riktigt barsk käring (det är roligt att kunna säga det om sin svärmor – som beröm!) och lilla Mårtensson[9] är fasligt söt. Pojkarna som de böra vara och Kajsa bra och säkert mycket pålitlig.

Korteligen, det lilla ”galleriet” beredde mig uteslutande tillfredsställelse.

Naturligtvis skulle det i hög grad intressera mig att skriva scenario till del 2.[10] Jag kan tryggt säga, att del 2 kommer att intressera mig mer än del 1. Karraktärens linjer äro här renare, mer skulpturala och följaktligen mer ”filmatiska”. Dessutom har del 2 ett grandios[t] och fast formadt slut, ett verkligt mål att marschera fram emot. Som jag antagligen kommer att vistas i Europa – fast troligen ej i Sverige – nästa vinter, får jag också bättre yttre förutsättningar för mitt arbete. Jag är mycket tacksam för och mycket nyfiken på det material, som Ni godhetsfullt lovat att ställa till mitt förfogande.

Är det för att personligen deltaga i de olympiska ritterna som Ni kommer till Paris? Eller är det för att övervaka en fyrfota väns öden och äventyr? Jag hoppas att Ni inte tänker rida själv – det måste ju vara ohyggligt i sommarhettan. När Karl red till Stralsund, riskerade han åtminstone inte solstign. När kommer Ni?

Jag har ännu icke bestämdt något beträffande min hemresa. Bad och barrskog locka men jag håller på med ett större arbete,[11] som egentligen ej tål vid att avbrytas. Hinner jag sluta arbetet före den första augusti, tror jag dock att min hemlängtan får råda.

Beträffande mitt honorar[12] skulle jag bli Eder tacksam om Ni ville ställa det till mitt förfogande någon gång mellan den 1 och 10 juli. En check i svenska kronor vore för mig lämpligast.

Det skulle glädja mig att återse Er vare sig det bleve i Paris eller i Stockholm. I bil-kilometer mätt är avståndet från Louvre till min bostad ej stort. Och min bostad kan förtjäna att ses av tvänne anledningar: den är ett typiskt hem för en Roi-Poire-familj[13] och under min balkong utbreder sig tout Paris.

Eder förbundne

Hjalmar Bergman

I går, fredagen den 13 valde fransmännen sin president[14] under ett våldsamt åskväder.

Ska vi vara vidskepliga?

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Stockholms universitetsbibliotek.


[1] Se brev 556 till Herman Rasch den 6/6 1924.

[2] Dessa sekvenser i filmen blev också prisade av kritikerna när den premiärvisades.

[3] Tsar Peter gestaltades av den ryske skådespelaren Nicolai Seversky.

[4] Gösta Ekman (1890–1938) tolkade med stor inlevelse och med skicklig maskläggning Karl XII.

[5] I en i Tyskland gjord provfilmning, som hastigt avbrutits, hade Karl XII:s roll gestaltats av den svenske ryttmästaren Claes von König.

[6] Skådespelerskan Pauline Brunius (1881–1954) hade övertalats att tolka Aurora Königsmarck. Hennes rollfack var just konungsliga personligheter, som hon gestaltade med stor bravur och charm.

[7] Filmens regissör var John W. Brunius (1884–1937).

[8] Skådespelerskan Augusta Lindberg. Bergman hade alltid beundrat sin svärmors sceniska prestationer, även om han blev allt mer kallsinnig till henne som person.

[9] Bergman uttryckte vid ett par tillfällen sin fascination för skådespelerskan Mona Mårtensons utseende. Hon spelade Anna Ulfclou i filmen. (Emellanåt återges namnet Ulfclo alt. Ulfklo i korrespondensen).

[10] Väl inne i arbetet hade Bergman blivit mer engagerad för det historiska stoffet, vilket gjorde honom villig att utföra även en andra del av filmen.

[11] Bergman befann sig mitt inne i arbetet med romanen Chefen fru Ingeborg och var väl medveten om vanskligheten i att avbryta konceptionen. Sommarhettan drev honom dock hem och den 9 juli lämnade han

S. Cloud.

[12] Bergmans honorar var 4 000 kronor, som enligt brev från Herman Rasch sändes till honom den 1 juli per check.

[13] Roi-Poire – kung Päron, ett öknamn på den franske kungen Louis Philippe (1773–1850). Bergmans hyrda våning präglades tydligen av den nyrokokostil som utvecklades under dennes regenttid på 1830- och 1840-talen och som kom att prägla den borgerliga inredningssmaken.

[14] President Gaston Doumergue (1863–1937) som innehade sitt ämbete under perioden 1924–1931.

Personer:

Brunius, John W. (25)
Brunius, Pauline (5)
Doumergue, Gaston (1)
Ekman, Gösta (38)
Karl XII, sv.kung (7)
König, Claes von (1)
Lindberg, Augusta (97)
Louis Philippe, fr. kung (1)
Mårtenson, Mona (3)
Rasch, Herman (38)
Seversky, Nicolai (1)

Verk:

Chefen fru Ingeborg, roman (21)
Karl XII, del 2, film (21)

Adressat:

Rasch, Herman (24)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA