Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


59. Augusta Lindberg

Roma 16/3 06[1]

Kysser ödmjukt Tantes hand, tiger, samtycker aldrig ett dyft! – Var snäll ō vänta med grafölet tills jag har firat mitt! – Kan ej framföra vänlig hälsning till B-skuggorna,[2] som jag ej känner.

Men sänder själf hälsningar ō tack

HB!

Handskrivet vykort. Originalet finns i Stockholms universitetsbibliotek.

Vykortet återger Pantheon i Rom.


[1] Vykortet är adresserat till Illustrissima Signora Augusta Lindberg.

[2] Sannolikt skulptören John Börjeson (1835–1910) och hans familj. Se brev 57 till Augusta Lindberg den 6/3 1906.

Personer:

Börjeson, John (2)
Lindberg, Augusta (97)

Adressat:

Lindberg, Augusta (36)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA