Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


591. Herman Rasch

[Stockholm] 7/2. 25.

Käre Herman!

Vårt hjärtliga tack till Dig och Din Fru för all vänlighet mot oss och icke minst för de angenäma timmarna i Edert hem häromdagen.

Jag lämnar nu staden – om det kan kallas så att slå sig ned på Saltsjöbaden. Där stannar jag tills min première[1] är över.

Med en vördsam hälsning till fru Rasch –

Din tillgivne

Hjalmar Bergman

Handskrivet korrespondenskort. Originalet finns i Stockholms universitetsbibliotek.

Kortet är försett med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Premiären på Swedenhielms som ägde rum den 25 februari 1925 såväl på Dramaten som på Lorensbergsteatern i Göteborg. Pjäsen blev Bergmans största sceniska framgång och komedin gick detta år 49 gånger på Dramaten och 23 gånger på Lorensbergsteatern.

Personer:

Rasch, Herman (38)

Verk:

Swedenhielms, drama (64)

Adressat:

Rasch, Herman (24)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA