Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


598. Tor Bonnier

[Konstanz ca 10/3 1925]

Käre Tor, härmed den näst sista. Jag är rädd att den blivit något för lång. Skulle så vara fallet kan den möjligen klippas i tu där jag satt en *. I morgon kastar jag loss med den sjätte ō  sista.[1]

Din

HjB

Handskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Avser ett avsnitt av underhållningsromanen Flickan i frack, som publicerades successivt som följetong i Bonniers Veckotidning. Se brev 567 till Tor Bonnier den 24/11 1924, not 5.

Personer:

Bonnier, Tor (348)

Verk:

Flickan i frack, roman (17)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA