Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


600. Tor Bonnier

Lugano 26/3 XXV

Tack, käre Tor, för ditt brev av den 18! Visserligen tycker jag att novell-serien eller vad den skall kallas är nästan väl obetydlig för bokform men å andra sidan händer det ju stundom att baggateller ”gå”. Och det måste för mig vara avgörande, varför jag tacksamt accepterar ditt förslag.[1]

Vi ha havt otur i bostadsfrågan[2] och resa idag över gränsen dock ej längre än till Como. Hur länge vi stanna där, vet jag ej, inte heller vart sedan. Slumpen börjar få övertaget.

Din

HjB

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Gällde ett förslag från Tor Bonnier att i bokform ge ut Flickan i frack, som publicerades som följetong i Bonniers Veckotidning. Se brev 567 och 599 till Tor Bonnier, den 24/11 1924, not 5, resp. den 13/3 1925.

[2] Bergmans hade förgäves sökt bostad i Bern.

Personer:

Bonnier, Tor (348)

Verk:

Flickan i frack, roman (17)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA