Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


606. Gustaf Muck Linden

[Florens] 22/4 XXV

Käre Muck, åter har jag att tacka dig för ett brev med idel goda nyheter. Det är jäklar annagga icke fyskam att redan ha Swed placerad i Köpenhamn-Oslo-Helsingfors![1] Det var ju också bra att Anders[2] tog den för landsorten även om han pressade ned procenten en pinne. Givetvis skall jag icke nämna något om våra underhandlingar ifall jag stöter på honom. Det är dock ovisst – jag hade nämligen telegram i går, den 21, avsändt från Milano den 18 i vilket han stämmer möte med mig i Como. Tyvärr hade jag för en vecka sedan lämnat Como och en telegrafisk korrespondens med portiern på hans Milano-hotel lät mig endast veta att han den 20 avrest till Venedig – utan att lämna adress.

Vi ha ändtligen fått en ”fast” dylik nämligen:

9 via S. Matteo in Arcetri, FIRENZE.

Här stanna vi till början eller midten av juni då vi resa kurir hem d.v.s. till Segholmen, där vi väl ändå under sommarens lopp ska försöka att arrangera ett lite träff! Vi ha dumpit ned i en alldeles förtjusande bostad högst upp på viale dei Colli med milsvida vigner och olivlundar rundt om oss. Vi har vår villino[3] (på tio! präktiga och smakfullt arrangerade rum) helt för oss själva. Vi ha två badrum med elektriska vattenvärmare. Vi ha TRE VATTENKLOSETTER! Kan man begära mer av livet? Men vad härligheten kostar – ja det min gubbe lille får du inte veta nu. Ty jag har ännu ej hunnit bita huvet av skam.[4]

Apropos kostnader så ska vi tala om pluringarna. Jag har bland mina papper funnit tvänne väl avgnagna men alltjämt gällande sparkasseböcker med Skandinaviska och Enskilda (huvudkontoren). Skulle du vilja ha besvär med att sätta in halva summan på den ena och halva på den andra? Men kanske har du redan vidtagit andra dispositioner? Ändra då icke dem utan låt saken stå som den står tills vi träffas. Framförallt, käre Muck, hoppas jag att du utan någon min tillskyndan tager din andel av millionerna! Ty uppriktigt taladt har jag med åren blivit något distrait och det skulle plåga mig om jag plötsligt skulle behöva spritta upp ur min söta sömn och spörja: Herre Gud vet du om jag gjort rätt för mig beträffande Muck? Alltså, käre vän, litar jag på att du sköter även den sidan av saken utan mitt ingripande.

Ja, var håller Ni förrästen hus vid det här laget? Av ditt brev att döma borde Ni vara i London. Hur lång blir den vistelsen och vart styr Ni sen kosan? Skulle Ni komma söder om linjen Paris–Berlin så uppfattas ett uteblivet besök i villino Madreselva, Casa Bergman som en skäligen oförlåtlig förolämpning! Därefter rätter och packer I eder! Och må förrästen jäkligt bra tutti due!![5]

Er tillgivne

HjB

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Musik- och teaterbiblioteket.


[1] Swedenhielms hade vid denna tid antagits såväl av Det kongelige Teater i Köpenhamn som av Nationaltheatret i Oslo och Svenska teatern i Helsingfors.

[2] Anders de Wahl gjorde en egen turné med Swedenhielms i landsorten. Se brev 602 till Linden den

 31/3 1925, not 1.

[3] villino, ital., liten villa, stuga, diminutiv form av villa.

[4] bita huvet av skam, gammalt ordstäv belagt redan på 1500-talet. Ibland har det getts en längre formulering: ”den som en gång bitit huvudet av skammen han skäms inte mer”.

[5] tutti due, ital., båda två.

Personer:

de Wahl, Anders (25)
Linden, Gustaf Muck (98)

Verk:

Swedenhielms, drama (64)

Adressat:

Linden, Gustaf Muck (51)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA