Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


625. Gustaf Muck Linden

kjöbenhavn 17[10 1925][1]

genrep torsdag[2] kommer du = hjalmar

Telegram. Originalet finns i Musik- och teaterbiblioteket.


[1] Ankomststämplat i Stockholm den 17/10 1925. Telegrammet är adresserat till linden dramastiska teatern sthm. 

[2] Åsyftar genrepet på Swedenhielms på Det kongelige Teater i Köpenhamn.

Personer:

Linden, Gustaf Muck (98)

Verk:

Swedenhielms, drama (64)

Adressat:

Linden, Gustaf Muck (51)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA