Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


652. Alma Söderhjelm

[Merano]18/1 [1926]

Käraste Alma! Vad det var snällt av Dig att sända Din Fersen.[1] Blir roligt! Minns nu att Du på ett kort frågat om jag läst ”Unga Träd”.[2] Nåja frågan är ju i ō för sig så enfaldig att den ej förtjänar svar. Emellertid. Det är en stark[3] sak. Mot slutet monumental. Säkert får Du än mer glädje av den än vad Du redan havt. Mera efemära[4] alster tränga ju ofta för stunden undan det värdefulla. Men det kommer igen!

Nu ej mer idag. Jag har flunsan! Ska gå ō lägga mig ō dra något gammalt på.

Din

HjB

Handskrivet korrespondenskort. Originalet finns i Åbo Akademis bibliotek.


[1] Alma Söderhjelm publicerade i en kritisk utgåva Axel von Fersens dagböcker, 1–4, 1925–1936.

[2] Alma Söderhjelms roman Unga träd, 1925, som hon sänt Bergman som gåva. Se brev 640 till Alma Söderhjelm den 19/12 1925.

[3] stark, understruket med fyra treck.

[4] efemär, kortlivad, kortvarig, flyktig.

Personer:

Fersen, Axel von d.y. (2)
Söderhjelm, Alma (28)

Adressat:

Söderhjelm, Alma (20)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA