Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


657. Olga Raphael-Linden och Gustaf Muck Linden

Meran den 1/3 [1926]

Kära vänner, Muck & Olga, tack ska Ni ha för brev! Jag tycker nog att Klöpfer-historien[1] tills vidare är lite suddig i linjerna, men kanske klarnar den. Att som Fall[2] föreslår anmoda Kapofil – eller va fan karn heter – att uppskjuta Prag-premiären i väntan på den tyska, tycker jag inte om. Klöpfer är entusiastisk, Kapofil är inte entusiastisk – jag tror alltid mest på den senare sorten.

Skådebanan[3] tycks ju sköta sig riktigt bra. Måtte det fortfara – peppar, peppar, peppar. Roligt var det ju i alla händelser att de fingo en uppmuntrande start de goda människorna. Komma de verkligen att spela Sw. i folkparkerna i sommar, ska jag försöka få se dem. Det händer mig ungefär vart sjätte år att jag önskar en medmänniska något ondt. Detta svarta sjätte år har infunnit sig. Jag önskar att Anders[4] måtte kullbyttera i landsorten med sin[a] fördömda roller. Jo verkligen. Jag tycker att den karn – om vi nu ska kalla honom för det – är en ovanlig schajjas.

Det skulle glädja mig mycket ifall Reumert[5] spelade Sw. i Stockholm. Men Muck, då får du väl ett ej obetydligt extra-jobb? Jag antar att Reumert vill behålla Det Kongeliges scenerier och om de också i stort sett kopiera dina, måste de väl ändå ”inslipas”? Dessutom förefinns en betydlig skillnad i strykningar. De starka strykningarna på Eriksson, som B. O.[6] tvingade oss till behövdes ej i K. Stina har framkastat tanken att Mahlberg[7] skulle kunna göra Eriksson även i Stockholm. Jag tar för givet att detta möter oöverstigliga praktiska svårigheter. Eljes skulle jag på det varmaste vilja rekommendera förslaget. Mahlbergs Eriksson var bland det allra finaste jag sett på scen. I övrigt var ju Stockholms-uppsättningen bättre, Borgström Neijendam oändligen överlägsen. (Roose kanske något bättre än Kåge.) [8]

Jag har havt rätt svår influenza vilket är oförlåtligt i ett klimat som till 90% består av sol. Men det är det, att jag skrivit en roman,[9] som är så tjock att man behöver tre stadsbud för att läsa igenom den. Nu är emellertid det kapitlet slut och vi skulle som i dag ha lämnat Meran, men så telegraferade Sv.D. för ett par dar sen efter novell och jag föredrar att ordna den saken före uppbrottet. Efter uppbrottet (först Venedig, sedan ovisst) kommer nämligen den länge undertryckta komedien.[10] Om det sen blir ägg eller kyckling får framtiden utvisa.

Vi resa alltså till Venedig åtta dar i dag eller i morgon. Finns där lämplig bostad stanna vi för hela våren, eljes fortsätta vi antagligen till Florens. Där inväntas vi emellertid av Alma Söderhjelm,[11] varför vi kanske fara någon annan stans. Allt är så ovisst. Visst är dock att vi ska hålla Er underrättade om vår vistelseort för den händelse Ni ströva hit nedåt. Måtte du lyckligen ha kommit förbi Pirandello![12] Det gläder mig, broder Muck, att du genomskådat denna humbug.

Alltså – vi ska snarast ge Er adress-uppgifter och håll oss Ni å Er sida underkunniga om Era vår-planer!

Och hej nu och må väl och uppför er anständigt barn små!

Er tillgivne

HjB

Jo Muck – du frågar efter de avgnagda bankböckerna. Den ena är totalt söndergnagen. Den andra råkade få lite fett på kroppen men ligger som säkerhet för ett kreditiv hos Enskilda, varför den antagligen är svåråtkomlig. Kanske är det därför bäst om du vill låta pluringarna tillsvidare kvarstå på ditt konto. För så vidt du ej har någon olägenhet därav?

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Musik- och teaterbiblioteket.


[1] Eugen Klöpfer (1886–1950), chef för Kammerspiele i Berlin. Se brev 656 till Per Lindberg den 1/3 1926, not 7.

[2] Dr jur. Ernst Fall var vid denna tidpunkt Hjalmar Bergmans agent i Tyskland för dennes dramatik.

[3] Publikorganisationen Skådebanan planerade en landsortsturné med Swedenhielms sommaren 1926. För upplysningar om Skådebanan, se brev 628 till Per Lindberg den 26/10 1925, not 2.

[4] Skådespelaren Anders de Wahl. Se brev 602 till Muck Linden den 31/3 1925, not 1.

[5] Den danske skådespelaren Poul Reumert (1883–1968), som med glans kreerat huvudrollen i Swedenhielms på Det kongelige Teater i Köpenhamn spelåret 1925–1926, framträdde den 26/5 1926 på Dramaten i rollen som Swedenhielm senior.

[6] Skådespelaren Bror Olsson som på Dramaten spelat rollen som Eriksson i Swedenhielms.

[7] Skådespelaren Henrik Mahlberg som till Bergmans belåtenhet tolkat rollen som Eriksson i Swedenhielms på Det kongelige Teater. 

[8] De svenska skådespelarna Hilda Borgström och Ivar Kåge, som framträtt i Dramatenuppsättningen av Swedenhielms och de danska skådespelarna Sigrid Neiiendam och Thorkild Roose som spelat motsvarande roller i Köpenhamn.

[9] Åsyftar romanen Jonas och Helen, som i realiteten färdigställdes först den 14/9 på Segelholmen. Den anförda novellen är sannolikt ”Stämmer icke”, publicerad i Svenska Dagbladet den 2/5 1926.

[10] Åsyftar arbetet på komedin Dollar, som ursprungligen kallades ”Amerikanskan på Kebnekajse”. Se brev 663 till Tor Bonnier den 12/4 1926, not 5.

[11] Historikern och författaren Alma Söderhjelm, en person som Bergman i själva verket varmt uppskattade. I det tillstånd han befann sig i, ville han dock helst isolera sig och sitt arbete.

[12] Den italienske dramatikern Luigi Pirandello (1867–1936). Hans drama Henrik IV hade premiär på Dramaten den 16/3 1926 i Lindens regi och gick 23 gånger. Pirandello erhöll 1934 nobelpriset i litteratur.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Bonnier, Tor (348)
Borgström, Hilda (4)
de Wahl, Anders (25)
Fall, Ernst (12)
Klöpfer, Eugen (5)
Kåge, Ivar (6)
Lindberg, Per (80)
Linden, Gustaf Muck (98)
Malberg, Henrik (4)
Neiiendam, Sigrid (6)
Olsson, Bror (8)
Pirandello, Luigi (5)
Raphael-Linden, Olga (34)
Reumert, Poul (26)
Roose, Thorkild (4)
Söderhjelm, Alma (28)

Verk:

Dollar/Amerikanskan på Kebnekajse, drama (9)
Jonas och Helen, roman (41)
Swedenhielms, drama (64)

Adressat:

Linden, Gustaf Muck och Olga (3)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA