Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


670. Bonniers Förlag

venezia 30/4 [1926][1]

sand brands ellen key 25 kronor iljalmar stina = bergman[2]

Telegram. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1]  Telegrammet är ankomststämplat i Stockholm den 30/4 1926 och adresserat till stern bonniers stockholm. Aina Stern var Tor Bonniers sekreterare.

[2] Från Venedig ber paret Bergman att förlaget skall ordna med en krans till den nyligen avlidna Ellen Keys begravning.

Personer:

Key, Ellen (32)
Stern-Branner, Aina (6)

Adressat:

Bonniers Förlag, (19)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA