Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


672. Alma Söderhjelm

[Berlin 9/5 1926][1]

Käraste Alma, tack för ditt vänliga brev! Vi hemkomma om någon vecka ō sen ska vi väl se till att samlas i en lindrig ō och sedig hippa?

Din tillgivne

HjB

Handskrivet vykort. Originalet finns i Åbo Akademis bibliotek.

Kortet föreställer Hjalmar Bergman på Piazzettan i Venedig.


[1] Poststämplat Berlin den 9/5 1926.

Personer:

Söderhjelm, Alma (28)

Adressat:

Söderhjelm, Alma (20)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA