Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


704. Kaj Bonnier

Berlin 31/10 XXVI[1]

Bokförläggaren

Herr KAI BONNIER

Stockholm

Kai! Jag har för ungefär sex veckor sedan i dina händer lämnat ett novel-manus avsedt för B.V.T. och betitladt ”Jesus” etc.[2] Du har inte funnit det lämpligt för tidskriften, vilket ej förvånar mig – redan vid överlämnandet antydde jag att det kanske ej vore lämpligt. Däremot förvånar det mig att du ej återsänt[3] manus. Får jag be dig göra det så snart som möjligt.

        

Din tillgivne

HjB

adress: Paulsbornerstrasse 1, Berlin W

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.

Skrivet på papper med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Orts- och datumangivelsen är handskriven.

[2] Novellen ”Jesus, dörrtappen och den skriftlärde”. Se brev 693 till Tor Bonnier den 14/10 1926, not 4, och brev 680 till Kaj Bonnier i september 1926.

[3] Bergman har ursprungligen skrivit återsändt men för hand korsat över bokstaven d – ett exempel på reminiscenser av hans gammalstavning.

Personer:

Bonnier, Kaj (20)
Bonnier, Tor (348)

Verk:

Jesus, dörrtappen och den skriftlärde, novell (12)

Adressat:

Bonnier, Kaj (7)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA