Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


709. Tor Bonnier

BERLIN den 5/11 XXVI

Heder och tack, käre Tor, för ditt brev och allt besvär med böcker och tidskrifter! Beträffande stipendierna[1] har jag förgäves sökt i minnet kandidater. Men vill ni sända något, så nog ska jag läsa och döma efter samvete och fattig förmåga.

Tack vidare för din förmaning! Mitt umgänge har emellertid redan ordnat sig eller åtminstone börjat ordna sig. Sedan man med Röntgen pulsometer och andra helvetesmaskiner konstaterat att mitt hjärta är både för stort och för svagt angenäm kombination! samt att jag slarvigt nog gått och tappat min knä-reflex, umgås jag hälst med min säng och min gud i enrum, stoppar då och då en illasmakande tablett i mun och stryker en aromatisk salva över hjärttrakten.

Bumleriet är förbi.[2] Jag erkänner att jag i början av resan fullständigt förlorade jämvikten och att jag havt mycket svårt att återfå den. Men det går nog till sist om man bara är eveten som närkes-bönnera säga.

Förrästen ingenting nytt. Här är gråkallt. Kvällarna stundom långa, nätterna längre. Sömnlöshet. Cognac. Se där allt.

Må så godt och än en gång tack!

Din

HjB 

[Tillägg ovanför ingressen:] Är din bostad färdig?

[Handskrivet tillägg:] Har återfått novellen.[3]

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.

Skrivet på papper med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Bergman var en något försumlig medlem av Bonniers stipendienämnd.

[2] I brev den 2/11 1926 hade Tor Bonnier uttryckt farhågor för Bergmans hälsotillstånd. ”Vad du skriver om din ensamhet och din sömn, tycker jag icke låter så vidare bra. Ensamhet och 60 timmars sömnlöshet passar indiska fakirer men just inga andra, jag tror allra minst dig och till ett ordnat liv hör också ett ordnat umgänge. Du hör hur vis jag är, men denna enkla visdom är dyrköpt och den gäller säkerligen också för dig.”

[3] Novellen ”Jesus, dörrtappen och den skriftlärde”, sannolikt skriven hösten 1926. Bergman återkommer flera gånger i förlagskorrespondensen och i breven till Stina Bergman till denna novell, som när den refuserades först hamnade hos henne. Novellen antogs senare av den danska tidningen Politiken den 18/4 1927 – detta enligt anteckning i almanackan.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Bonnier, Tor (348)

Verk:

Jesus, dörrtappen och den skriftlärde, novell (12)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA