Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


714. Märta Lindqvist

Paulsbornerstrasse 1, Berlin W, 19/11 XXVI

Kära Märta Lindquist, samtidigt härmed sänder jag den där novellen[1] vi talade om. Jag sänder den rek. – så tro nu för gusskull inte att ni får pängar. Själv blir jag alltid lessen när rek. inte betyder pängar.

Och hur kan ni må? Skulle ni inte kunna masa er till att skriva mig ett par rader någon gång? Försök! Kanske går det.

Er tillgivne

HjB

Maskinskrivet korrespondenskort. Originalet finns i Kungliga biblioteket.

Skrivet på papper med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Åsyftar novellen ”Det är en stjärnsak”, tryckt i Svenska Dagbladets julnummer 1926.

Personer:

Lindqvist, Märta Quelqu'une (22)

Verk:

Det är en stjärnsak, novell (4)

Adressat:

Lindqvist, Märta (14)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA