Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


771. Algot Ruhe

Segelholmen den 16/8 [1927]

Broder Algot! Tack för ett tyskt kort och ett svenskt brev vilka anlände samtidigt. (Ett utslag av postverkets strävan att koncentrera sitt arbete.) Det gläder mig att du varit ute på en stilla glidflykt över kontinenten! Nåja, så stilla tycks den ju inte ha varit men vilsam, icke sant?

Och nu vill du fresta in mig till ett äkta lusthus med kulörta augustikvälls-lyktor, till kräftor och Ulla, till Bröder och Systrar! Det är älskvärdt av dig, gamle vän, att tänka på tungusen! Och kanske skulle jag söka glömma min räddsla för att trampa ned de glädjens blomster, som andra veta plocka  kanske och gärna! Men, Algot, i dessa höst-tider, då andra skörda och jag sår (lite originell bör man vara) är jag så hårdt bunden vid mitt arbete[1] att jag inte vågar låta ens en dag glida obrukad förbi. Känner du en man, som heter Brolin?[2] Han är ej att leka med. Känner du en annan som heter Gösta Ekman?[3] Han kan skälla rent fly förbannat bra om man lockar honom till’et. Nej sirru jag får allt stanna vid min åra och försöka hålla skutan upp i vind.

Men det var hyggligt, gosse, att tänka på mig! Tack! Någon gång i september kommer jag till bys. Då ska vi dricka brännvin och avhandla de högsta tingen.

Hej ō Hälsning!

Din

HjB

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Kungliga biblioteket.

Skrivet på papper med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Bergman hade detta år sent inlett arbetet på sin årliga roman. Planläggningen av Kerrmans i paradiset påbörjades den 7 augusti 1927. Redan den 10 augusti fick han dock enligt anteckning i almanackan avbryta förarbetena för att resa in till Svensk Filmindustris ateljéer i Råsunda och delta i inspelningsarbetet av filmen En perfekt gentleman.

[2] Lars Brolin, tryckerichef på Bonniers förlag.

[3] Skådespelaren Gösta Ekman tolkade dubbelrollen som markisen Robert de Luny och dennes förvaltare Jean Coubert i filmen En perfekt gentleman. Manus till filmen hade enligt almanackan utarbetats i Saltsjöbaden under perioden den 27/4–9/5 1927.

Personer:

Brolin, Lars (3)
Ekman, Gösta (38)
Ruhe, Algot (43)

Verk:

En perfekt gentleman, film (12)
Kerrmans i paradiset, roman (9)

Adressat:

Ruhe, Algot (26)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA