Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


833. Olof Molander

Firenze

 Borgo S. Frediano 8

 23/3 XXIX

Käre Gustaf Molander,[1] när jag på uppdrag från Radio-Tjänst gick att ”tillrättalägga” Swedenhielms[2] fann jag uppgiften svårare än jag förmodat.

Hur fan ska man bära sig åt för att få ned den hela tre kvart? (minst!) Tag alldeles[3] bort Astrids roll? Det kanske går. Korta på Rolf så mycket som möjligt (ō där finns en del att ta). Låt även Pedersen stryka något på foten (dock ej i interviun med Swedenhielm). Och låt sen gamle S. dominera så mycket som möjligt.* Det är allt vad jag tror mig kunna giva som direktiv. Mitt förtroende för ”En skuggas” framställar[e] är så stort att jag tar rästen lugnt![4]

Er tillgivne

HjB

Sänder Er samtidigt boken med förkortningen.

        *ō Bohman med inslag av Julia ō Bo

Handskrivet brev. Originalet finns i Kungliga biblioteket.

Skrivet på papper med Hjalmar Bergmans namn i tryck.

Olof Molander (1892–1966) var en av Dramatens ledande regissörer under mellan- och efterkrigstiden. Hans

regikonst präglades av en inträngande psykologisk analys och en vilja att inordna en uppsättnings samtliga delelement i en djupt personlig helhetstolkning. Molander var en initiativrik konstnärlig chef för teatern 1934–1938.


[1] Bergman, som befann sig i ett synnerligen dåligt hälsotillstånd vårvintern 1929, har förväxlat Olof Molander, den framträdande regissören vid Dramaten, med dennes yngre bror Gustaf Molander, som i första hand verkade inom filmbranschen. När Bergman 1917 skrivit sitt första filmförslag ”Gycklaren” hade han haft en viss kontakt med den senare. Olof Molander sände den 31/3 1929 ett syrligt svar på Bergmans brev. Han kommenterade namnförväxlingen med orden ”ingen, knappast våra fruar, kan skilja oss åt. Allt detta har emellertid bidragit till att jag först nu kan svara sedan jag haft ett helsike att tyda brevet, det svårlästaste jag fått under min brors adress.” Molander fortsätter: ”Om detta når Er måste det vara en slump, för jag kan inte ens tyda adressen. Men tror att där står Borgo S. Frediano 8. Jag har också studerat kartan över staden, men icke funnit stället. Alltså på Guds försyn.”

[2] Saken gällde en radikal nedstrykning av texten till Swedenielms för att anpassa pjäsen till de begränsade tidsramarna i det nya radiomediet. Se brev 831 till Radiotjänst den 12/3 1929.

[3] Ordet alldeles understruket med dubbla streck.

[4] Som ung skådespelare hade Olof Molander tolkat Brudgummens roll i Dramatens uppsättning av En skugga, 1917.

Personer:

Molander, Gustaf (4)
Molander, Olof (8)

Verk:

En skugga, drama (16)
Gycklaren, filmförslag (3)
Swedenhielms, radiopjäs (3)

Adressat:

Molander, Olof (2)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA