Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


84. Ernst Norlind

[Örebro sannolikt mars 1908]

Nej vet Ni nu blef jag bra glad! Sådana fåglar Ni har gett mig, sån luft – ō en sol att vänta på![1]

De äro bra vackra, Era litografier. Jag fick dem idag på morgonen just när jag klifvit upp ur badet. Och se då tog jag mig en krigsdans på mina bara ben.

Nu ska jag skrifva till Stina ō tala om det här. Ser Ni, jag har köpt oss ett litet hus utanför Linde. Där ska jag släppa lös Era fåglar. Ni kan veta jag är glad åt allt vackert, jag kan få släppa lös i det huset!

Tack ska Ni ha!

Ja, Ni har sett ō känt att jag laborerar med dramatik. Och får jämt så mycket som jag bekvämt kan bära i ett såll. Det ska bli mycket roligt att få läsa Ert skådespel.[2] Hör nu – skulle vi inte trots sura kritiker söka få en stående svensk repertoir med utlänningar som kära ō gärna sedda gäster – men gäster!?

Det vore något!

Tacka Fru Norlind för bref ō hälsa Henne att Hennes uppfattning af ”Familjen”[3] sammanfaller med min. Fast jag tror Hon har en ljusare blick än jag.

Nå blicka mig hit ō blicka mig dit – summa summarum: att Ni var djäkligt* hygglig, som sände mig de båda vackra tingen.

Er

        Hjalmar Bergman

*Förlåt detta grofva uttryck!

Handskrivet brev. Originalet finns i Lunds universitetsbibliotek.

Ernst Norlind (1877–1952) konstnär och författare, något av en mångsysslare med en rik både litterär och konstnärlig produktion. Främst känd för sina Skånemotiv och sina detaljrika teckningar av fåglar.

                


[1] Under sommaren 1907 gjorde Bergman en resa i Skåne och besökte då Ernst Norlind. Som tack sände han ett bidrag till Norlinds gästbok för det kända Borgeby. Det blev en längre prosalyrisk psalm, som också omnämns i brev till fästmön Stina Lindberg den 6/8 1907. Norlind sände i sin tur som tack för denna gest två av sina litografier med fågelmotiv. Till fästmön skriver Bergman glatt den 11/3 1908: ”Men vet du, hva vi ha fått att hänga på väggen? Två mycket vackra litografier af Ernst Norlind! En hafsörn, som flyger i luften med solen bakom sig ō en som sitter på lur vid hafvet.”

[2] Åsyftar Ernst Norlinds kammarspel Uppgörelse från 1908.

[3] Dramat Famijlens renhet från hösten 1906.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Norlind, Ernst (4)

Verk:

Familjens renhet, drama (27)

Adressat:

Norlind, Ernst (2)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA