Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


86. Tor Bonnier

Örebro den 6/4 08

Kära Tor, Du påminner Dig kanske, att jag i somras lämnade Dig en italiensk skizz[1] till ev. införande – om jag icke misstar mig – i "Svea". Som det emellertid ej blef af ō Du måhända icke har vidare användning för skizzen, vore jag Dig tacksam få den returnerad.

Med hälsning till Greta, vänligen

Din

Hjalmar Bergman

Handskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Åsyftar sannolikt novellen ”Arlechinos dröm”, tryckt i Varia, nr 10, 1908.

Personer:

Bonnier, Greta (77)
Bonnier, Tor (348)

Verk:

Arlechinos dröm, novell (1)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA