Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


862. Tor Bonnier

[STOCKHOLM den 26/5, 30][1]

Tack för hjälpen! Ursäkta dröjsmålet med första kvittot.

Din [Hjalmar Bergman]

HjB

Handskrivet visitkort med Hjalmar Bergmans namn i tryck. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Visitkortet är uppklistrat på förlagets brevpapper med angivande av datum.

Personer:

Bonnier, Tor (348)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA