Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


863. Kaj Bonnier

Segelholmen den 6/7 XXX

Käre Kaj,

tydligen har du satt dig i hälsosam respekt hos herrar poeter av svenska språket! Min slutsats drar jag därav att en bland dem – Johannes Edfelt – sändt mig närslutna dikt med anhållan att jag skall förfråga mig hos dig, huruvida den kan placeras i Månadshäftena. Nåja, för min del tycker jag att envar dikt bör tala för sig själv och anser ock att denna talar ganska väl – men eftersom du tycks vara en sådan farlig färla[1] för bevingade poeter så får väl jag – jordbundne prosaist – åtaga mig överlämnandet. Alltså – uppdraget är fullgjort.

Hur har du det eljes? Jag för min del suckar och ber: Ack den som hade en lämplig myntpress att mynta allt detta solskens-guld till gångbar valuta!

I hast och hetta,

Din tillgivne

Hjalmar Bergman

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] färla – av lat. ferula/ris, ett straffredskap som främst användes inom skolan i äldre tid, då skolaga var allmänt förekommande och accepterad. Att stå under någons färla – att stå under någons tuktan.

Personer:

Bonnier, Kaj (20)
Edfelt, Johannes (46)

Adressat:

Bonnier, Kaj (7)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA