Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


875. Karl Otto Bonnier

[Berlin mitten av december 1930] [1]

Bokförläggaren Herr

Karl-Otto Bonnier,

Stockholm.

Käre K.-O.,

Tack för Ditt brev. Det skulle tidigare ha besvarats, men jag har legat till sängs några veckor med feber och gör så ännu, och dylikt tar på krafterna när man därtill inte kan intaga någon föda.

Det gör mej ont att Du uppfattar Lindenhistorien[2] som en illojalitet mot firman. Det är det då knappast. Linden skulle ha redovisat inför Er och först efteråt skulle han haft rätt att utbekomma vissa procent som arvode för sitt arbete. Orsaken till min åtgärd var att jag icke kan placera i utlandet på sin höjd i Skandinavien. Kontraktet är emellertid nu upphävt.

Det gläder mej, att Du fått goda underrättelser från Tor! Och jag hoppas att Moster Lisen och Du själv måtte få en riktigt angenäm jul.[3]

Med vördnad och tillgivenhet

Karl-Ottos

 Hjalmar Bergman

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.

Skrivet på papper med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Brevet förutsätter att Bergman nåtts såväl av Gustaf Muck Lindens brev av den 10/12 som av Karl Otto Bonniers av den 9/12. Annulleringen av kontraktet måste också ha skett innan det aktuella brevet kommit till. Det är realistiskt att förutsätta att så skett någon gång omkring den 15–20 december.

[2] Se brev 873 till Karl Otto Bonnier den 5/12 1930, not 2.

[3] Den synnerligen darriga handstilen i underteckningen av brevet vittnar om det mycket dåliga tillstånd Bergman befann sig i vid denna tidpunkt.

Personer:

Bonnier, Karl Otto (87)
Bonnier, Lisen (31)
Bonnier, Tor (348)
Linden, Gustaf Muck (98)

Adressat:

Bonnier, Karl Otto (34)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA