Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman

Tidigare publicerade och kommenterade brev

Enstaka brev publicerade i uppsatser eller böcker om Hjalmar Bergman har inte medtagits.

”Fem brev från Hjalmar Bergman till Elen Key”.

Med kommentar av Örjan Lindberger, Bonniers Litterära Magasin, årg. 11, 1942.

”Lång väg till Sirirus. Några Hjalmar Bergmanbrev”.

Två brev till Algot Ruhe och ett till Henning Berger.

Med kommentar av Johannes Edfelt, Tidningen Vi, årg. 35, 1948.

Hjalmar Bergman, Brevväxling mellan författaren och hans förlag.

Brevsviten presenterad i urval. Med kommentar av Tor Bonnier, Bonniers förlag, 1959.

En likartad version är omtryckt i Hjalmar Bergman Samfundets årsbok 1962.

I omarbetad form återfinns delar av materialet i Tor Bonniers memoarer

Längesen. Sammanklippta minnesbilder, Bonniers förlag, 1972.

”Brev till Johannes Edfelt”.

Faksimil och utskrift av två brev till Johannes Edfelt.

Med kommentar av Johannes Edfelt, Hjalmar Bergman Samfundets årsbok 1960.

”Hjalmar Bergman – Hans Larsson. En brevväxling”.

Med kommentar av Sverker R. Ek och Reidar Ekner, Hjalmar Bergman Samfundets årsbok 1963.

”Hjalmar Bergman och Fredrik Böök,

med kommentar av Sverker R. Ek, Bonniers Litterära Magasin, 1964.

Hjalmar Bergman. Brev. I urval av Johannes Edfelt.

Med förord och noter av Johannes Edfelt, Bonniers förlag, 1964.

”Hjalmar Bergmas brevväxling med Muck Linden”. (I urval).

Med kommentar av Olga Raphael Hallencreutz, Hjalmar Bergman Samfundets årsbok 1965.

”Hjalmar Bergman – Victor Sjöström. Brevväxling 1918 – 1921”.

Med kommentar av Bengt Forslund, Hjalmar Bergman Samfundets årsbok 1966.

”Hjalmar Bergman – Victor Sjöström. Brevväxling 1922 – 1929”.

Med kommentar av Bengt Forslund, Hjalmar Bergman Samfundets årsbok 1967.

”Hjalmar Bergmans brevväxling med Herman Rasch”.

Med kommentar av Johan af Sandeberg, Hjalmar Bergman Samfundets årsbok 1971.

”Hjalmar Bergman. Brev till systern Elna”.

Med kommentar av Erik Hjalmar Linder, Hjalmar Bergman Samfundets årsbok 1974.

”Ett par Hjalmar Bergman-brev till Estetiska föreningen”.

Med kommentar av Allan E. Sjöding, Hjalmar Bergman Samfundets årsbok 1977.

”Hjalmar Bergman. Brev 1901–1902 till Alma Hedberg”.

Med kommentar av Erik Hjalmar Linder, Hjalmar Bergman Samfundets årsbok 1981.

Fästmansbreven. Hjalmar Bergmans brev till Stina Lindberg åren 1905-1908.

Redigerade och kommenterade av Kerstin Dahlbäck och Erik Hjalmar Linder,

Hjalmar Bergman Samfundets årsbok 1983. Finns även i bokhandelsupplaga, Bonniers förlag, 1983.

”Hjalmar Bergman. Fjorton brev till Augusta Lindberg ”. (I urval).

Med kommentar av Erik Hjalmar Linder, Hjalmar Bergman Samfundets årsbok 1984.

”Hjalmar Bergman. Brev till Alma Söderhjelm”.

Med kommentar av Kerstin Dahlbäck, Hjalmar Bergman Samfundets årsbok 1985.

”Hjalmar Bergman – Vilhelm Bryde. Brevväxling 1927-1930”.

Med kommentar av Gösta Werner, Hjalmar Bergman Samfundets årsbok 1986.

Excelsior! Albert Bonniers förlag 150 år. En jubileumskavalkad i brev.

Valda ochkommenterade av Daniel Hjort under medverkan av Håkan Attius, Bonniers förlag, 1987.

Verket upptar in alles sju brev från Hjalmar Bergman till Karl Otto Bonnier och Tor Bonnier.

”Några tidiga brev till Ernst Norlind och Per Hallström, samt från Hans Larsson”.

Med kommentar av Gösta Werner, Den moderne Hjalmar Bergman.

Skrifter utgivna av Hjalmar Bergman Samfundet, nr 2, 1988.

”Tio brev till Tor och Greta Bonnier 1907–21"

Med kommentar av Kerstin Dahlbäck. Den moderne Hjalmar Bergman.

Skrifter utgivna av Hjalmar Bergman Samfundet, nr 2, 1988.

Hjalmar Bergman. Brev I, 1897–1908, Bonniers förlag, 2009.

Redigerade och kommenterade av Kerstin Dahlbäck och Sverker R. Ek.

Hjalmar Bergman. Brev II, 1909–1915, Bonniers förlag, 2011.

Redigerade och kommenterade av KerstinDahlbäck och Sverker R. Ek.


Hjalmar Bergman. Brev III, 1916–1924, Bonniers förlag, 2012.

Redigerade och kommenterade av Kerstin Dahlbäck.


Hjalmar Bergman. Brev IV, 1925–1930, Bonniers förlag, 2014.

Redigerade och kommenterade av Kerstin Dahlbäck.