Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman

Hemvist:

Bonniers förlagsarkiv (318)
Bonniers familjearkiv (9)
Centrum för näringslivshistoria (5)
Columbia University, New York (1)
Det kongl. Bibliotek, Köpenhamn (4)
Förlorat original (25)
Göteborgs universitetsbibliotek (11)
Kungl. Dram. Teaterns arkiv (3)
Kungliga biblioteket (143)
Lunds universitetsbibliotek (28)
Musik- och teaterbiblioteket (55)
Privat ägo (2)
Riksarkivet (16)
Stockholms universitetsbibliotek (159)
Sv. Akademiens Nobelbibliotek (18)
Svenska filminstitutets arkiv (1)
Sveriges Radios dokumentarkiv (5)
Uppsala universitetsbibliotek (22)
Åbo Akademis bibliotek (20)
Örebro universitetsbibliotek (1)
Österreichische Nationalbibliothek (48)