Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


105. Tor Bonnier

Roma, via Parioli 7 25/11 09

Kära Tor! Samtidigt härmed sänder jag under Din adress manuskriptet till en längre berättelse: "Hans Nåds Testamente". Och ber jag Dig godhetsfullt genomplöja verket för att i sinom tid meddela mig Din och Eder firmas ställning till ev. utgifvande af detsamma.

Vi må egentligen förträffligt, om man bortser från att vi är lite sjuka. Och jag hoppas, att Ni – utan några inskränkningar – göra detsamma! Sommar ha vi haft tills i förrgår, då kvicksilfret i ett slag behagade krypa cirka tjugu grader utför. Men det är klart och hög luft.

Vill du vara god och dementera vissa rykten om att vi skulle vara särskildt hemsökta af loppor. Särskildt hemsökta af loppor äro endast orena människor. Men nu är sanna förhållandet det, att vi inte ha fler loppor än t.ex. Du eller kung Gustaf.

För att samtidigt nedtysta alla rykten om, att vi här skulle ha ställt oss på en lägre social niveau än till förne, torde Du vilja meddela vederbörande, att vårt intimaste umgänge utgöres af madame de Antonini de Doria[1] samt kardinalerna Saccetti och della Volpe.[2] Det är blott för Deras Eminenser samt för D.M.M.M. Konungen och Drottningen af Italien,[3] som vi hittills gjort vår uppvaktning.

Med många hälsningar från Stina och mig till Dig och Greta och Knoppen[4]

Din tillgifne

HjB.

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Madame de Antonini de Doria, rysk prinsessa änka efter en italiensk adelsman med namnet de Doria, var paret Bergmans hyresvärdinna i Rom. Hon benämns ofta – med skämtsam alludering på sitt namn – Dåren i korrespondensen.

[2] Namn på olika celebriteter i det dåvarande Rom som Bergmans möjligen skymtat i parker eller kyrkor.

[3] Viktor Emanuel III (1869–1947), och hans drottning Elena av Montenegro.

[4] Tor och Greta Bonniers äldste son Albert ”Abbe” Bonnier.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Bonnier, Albert Abbe (13)
Bonnier, Greta (77)
Bonnier, Tor (348)
de Doria, Madame de Antonini (7)
Della Volpe, kardinal (1)
Elena av Montenegro, ital. drottning (2)
Saccetti, kardinal (1)
Viktor Emanuel III, ital. kung (4)

Verk:

Hans Nåds testamente, roman (42)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA